Navigacija

dr Đorđe Stojić

Naučni saradnik
Elektrotehnički fakultet
Stručni naziv doktor elektrotehničkih nauka
Datum izbora 29. januar 2014.

Projekti

Upravlj.sekcija za regulac.elektrofiltera

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Slobodan Vukosavić
Finansijer ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT "NIKOLA TESLA" AKCIONARSKO DRUŠTVO DRUŠTVO U MEŠOVITOJ SVOJINI
Početak realizacije 10.06.2004.