Navigacija

prof. dr Dejan Simić

Redovni profesor
Katedra za računarsku tehniku i informatiku
Datum izbora 16. mart 2011.