Navigacija

prof. dr Dejan Petrović

Redovni profesor
Katedra za računarsku tehniku i informatiku
Datum izbora 16. oktobar 2013.