Navigacija

prof. dr Dejan Ćirić

Redovni profesor
Katedra za telekomunikacije
Stručni naziv doktor tehničkih nauka
Datum izbora 16. oktobar 2017.

Predmeti