Navigacija

dr Bratislav Marinković

Naučni savetnik
Elektrotehnički fakultet
Datum izbora 28. februar 2006.