Navigacija

dr Branko Marović

Naučni saradnik
Elektrotehnički fakultet
011/3218-401
Naučna oblast Tehničko-tehnološke nauke-elektrotehnika
Datum izbora 14. april 2010.

Projekti

MALI PROJEKTI

Razliciti jednokratni projekti

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Rukovodilac prof. dr Slavko Gajin
Finansijer UNIVERZITET U BEOGRADU
Početak realizacije 20.01.2020.

Poslovno informacioni sistemi

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Slavko Gajin
Finansijer EPS Distribucija d.o.o Beograd
Početak realizacije 04.01.2006.

Matične elektronske evidencije osiguranih lica

Tip projekta Komercijalni projekti sa ministarstvima i državnim organima
Rukovodilac prof. dr Slavko Gajin
Finansijer REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE BEOGRAD
Početak realizacije 30.12.2005.

Informac.sis.i monitoring racun.mreze NetllS

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Slavko Gajin
Finansijer EPS Distribucija d.o.o Beograd
Početak realizacije 14.07.2004.

Softver za evidenciju maticnih knjiga (OpIS)

Tip projekta Komercijalni projekti sa lokalnim upravama
Rukovodilac prof. dr Slavko Gajin
Finansijer GRADSKA UPRAVA VALJEVO
Početak realizacije 13.05.2004.