Navigacija

dr Borislav Vasić

Viši naučni saradnik
Elektrotehnički fakultet
Stručni naziv doktor elektrotehničkih nauka
Datum izbora 22. april 2019.