Navigacija

Bojana Ćurčić, dipl. inž. el. i rač.

Istraživač pripravnik
Centar za naučnoistraživački rad
Stručni naziv dipl. inž. elektrotehnike i računarstva
Naučna oblast Telekomunikacije
Datum izbora 10. decembar 2019.

Predmeti

Predmeti iz nastavnog plana i programa 2013

Projekti

Izbor optimalnog modela prodaje frekvencijskih opsega za postojece i novu 5G tehnologiju

Izbor optimalnog modela prodaje frekvencijskih opsega za postojece i novu 5G tehnologiju

Tip projekta Komercijalni projekti sa ministarstvima i državnim organima
Rukovodilac prof. dr Aleksandar Nešković
Finansijer REGULATORNA AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE USLUGE- RATEL
Početak realizacije 31.05.2019.

Projekat za dobijanje dozvola za koriscenje radio-frekvencija sistema daljinskog upravljanja trafo stanicama u Bgd-u PD " Elektrodistribucija Beograd "

Projekat za dobijanje dozvola za koriscenje radio-frekvencija sistema daljinskog upravljanja trafo stanicama u Bgd-u PD " Elektrodistribucija Beograd "

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Aleksandar Nešković
Finansijer "TELEGROUP" doo
Početak realizacije 12.09.2018.

Pruzanje intelektualnih usluga iz oblasti unapredjenja IKT funkcije u delu upravljanja i automatizacije IKT sistema EPS Distribucije Beograd

Pruzanje intelektualnih usluga iz oblasti unapredjenja IKT funkcije u delu upravljanja i automatizacije IKT sistema EPS Distribucije Beograd

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Aleksandar Nešković
Finansijer Elektrodistribucija Srbije d.o.o Beograd
Početak realizacije 30.01.2019.

Sudsko vestacenje

vestacenje

Tip projekta Veštačenja
Rukovodilac prof. dr Aleksandar Nešković
Finansijer DELHAIZE SERBIA DOO BEOGRAD
Početak realizacije 03.05.2019.

Izradu tehnickog resenja i glavnog projekta za dobijanje dozvola za koriscenje radio-frekvencija radio -sistema za prenos govora operatora distributivbnog sistema "EPS distribucija" na distributivnom podrucju Beograd (prosirenje 2 radio sistema "MOTOROLA")

Izradu tehnickog resenja i glavnog projekta za dobijanje dozvola za koriscenje radio-frekvencija radio -sistema za prenos govora operatora distributivbnog sistema "EPS distribucija" na distributivnom podrucju Beograd (prosirenje 2 radio sistema "MOTOROLA")

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Rukovodilac prof. dr Aleksandar Nešković
Finansijer "TELEGROUP" doo
Početak realizacije 03.05.2019.

Razvoj i realizacija naredne generacije sistema, uređaja i softvera na bazi softverskog radija za radio i radarske mreže-NASTAVAK

Razvoj i realizacija naredne generacije sistema, uređaja i softvera na bazi softverskog radija za radio i radarske mreže-NASTAVAK

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac prof. dr Aleksandar Nešković
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.

Studija revalorizacije optičke infrastrukture i predlog novog TK prenosnog sistema CGES-a

Studija revalorizacije optičke infrastrukture i predlog novog TK prenosnog sistema CGES-a

Tip projekta Ostali međunarodni komercijalni projekti
Rukovodilac prof. dr Aleksandar Nešković
Finansijer TELEGROUP DOO Podgorica
Početak realizacije 24.09.2020.

Razvoj network and service reporting system softverske platforme

Razvoj network and service reporting system softverske platforme

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Aleksandar Nešković
Finansijer "TELEKOM SRBIJA" A.D.
Početak realizacije 15.12.2020.

Studija izvodljivosti implementacije nacionalne mreze za kontinuiranu i automatizovano pracenje znacajnih parametara iz domena zastite zivotne sredine

Studija izvodljivosti implementacije nacionalne mreze za kontinuiranu i automatizovano pracenje znacajnih parametara iz domena zastite zivotne sredine

Tip projekta Projekti-Zeleni fond
Rukovodilac prof. dr Aleksandar Nešković
Finansijer MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
Početak realizacije 19.11.2018.