Navigacija

doc. dr Bojan Banjac

Docent
Katedra za primenjenu matematiku
Stručni naziv doktor nauka - elektrotehnika i računarstvo
Datum izbora 26. decembar 2019.