Navigacija

prof. dr Andrija Sarić

Redovni profesor
Elektrotehnički fakultet
021/488-37-89
Naučna oblast Elektroenergetika
Datum izbora 20. novembar 2014.