Navigacija

prof. dr Ana Stanković

Redovni profesor
Elektrotehnički fakultet
Naučna oblast Energetski pretvarači i pogoni
Datum izbora 11. april 2020.