Navigacija

prof. dr Alessandro De Luca

Redovni profesor
Elektrotehnički fakultet
Stručni naziv doktor tehničkih nauka
Datum izbora 11. novembar 1111.