Navigacija

Aleksandar Lazić, dipl. inž. el. i rač.

Administrator mreže
Računski centar

Paviljon Rašović, kancelarija P-25

011/3218-389
Stručni naziv diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva