Navigacija

Aleksandar Išić

Katedra za računarsku tehniku i informatiku
Stručni naziv maturant gimnazije