Навигација

Александра Обрадовић, дипл. инж. ел.

Програмер
Рачунски центар
Стручни назив/спремадипломирани инжењер електротехнике