Навигација

Катарина Ћојбашић, дипломирани математичар

Сарадник у настави
Катедра за примењену математику
Стручни назив/спремадипломирани математичар
Ужа научна областПримењена математика
Датум избора у звање 16. октобар 2018.

Предмети