Навигација

мс Јована Симић, дипл. инж. ел. и рач.

Програмер
Рачунски центар

Павиљон Рачунског Центра, канцеларија РЦ-11

011/3218-436
Стручни назив/спремамастер инжењер електротехнике и рачунарства