Навигација

Лука Панић, дипл. инж. ел. и рач.

Програмер
Рачунски центар

Павиљон Рачунског Центра, канцеларија РЦ-5

Стручни назив/спремадипломирани инжењер електротехнике и рачунарства