Навигација

Петар Релић, дипл. инж. ел. и рач.

Програмер инжењер
Рачунски центар

Павиљон Рачунског Центра, канцеларија РЦ-11

Стручни назив/спремадипломирани инжењер електротехнике и рачунарства