Навигација

Јелена Младеновић, дипл. инж. ел. и рач.

Сарадник у настави
Катедра за телекомуникације
Стручни назив/спремадипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
Ужа научна областТелекомуникације
Датум избора у звање 14. децембар 2018.

Предмети