Навигација

Срђан Стефановић, дипломирани математичар

Сарадник у настави
Катедра за примењену математику

Зграда техничких факултета, канцеларија 25

011/3218-367
Стручни назив/спремадипломирани математичар
Ужа научна областПримењена математика
Датум избора у звање 15. децембар 2017.

Предмети