Навигација

Никола Војводић, дипл. инж. ел. и рач.

Сарадник у настави
Катедра за енергетске претвараче и погоне
011/3218-363
Стручни назив/спремадипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
Ужа научна областЕнергетски претварачи и погони
Датум избора у звање 14. децембар 2018.

Предмети