Навигација

Данило Петковић, дипл. инж. ел. и рач.

Програмер
Рачунски центар

Павиљон Рачунског Центра, канцеларија РЦ-11

011/3218-436
Стручни назив/спремадипл. инж. електротехнике и рачунарства