Навигација

Небојша Војновић, дипл. инж. ел.

Истраживач сарадник
Центар за научноистраживачки рад

Зграда техничких факултета, канцеларија 64б

Стручни назив/спремадипломирани инжењер електротехнике
Ужа научна областФизика
Датум избора у звање 10. новембар 2015.