Навигација

Александар Лазић, дипл. инж. ел. и рач.

Старији систем администратор
Катедра за рачунарску технику и информатику

Павиљон Рашовић, канцеларија П-25

011/3218-389
Стручни назив/спремадипломирани инжењер електротехнике и рачунарства