Навигација

Драгиша Миладиновић, дипл. инж. ел. и рач.

Павиљон Рашовић, канцеларија П-25

011/3218-389
+381113218389
Стручни назив/спремаинжењер електротехнике за Рачунарску технику