Навигација

ас. мс Урош Раденковић, дипл. инж. ел. и рач.

Асистент
Катедра за рачунарску технику и информатику

Зграда техничких факултета, канцеларија 37б

011/3218-392
Стручни назив/спремамастер инжењер електротехнике и рачунарства
Ужа научна областРачунарска техника и информатика
Датум избора у звање 14. децембар 2018.

Предмети

Библиографија

Остали радови

    Имплементација система за прикупљање података, генерисање кластера и препорука помоћу машинског учења

    Имплементациони детаљи алгоритма шифровања CRYPTO1

    Конфигурабилне аритметичко логичке јединице реализоване коришћењем проточне обраде

    Примена виртуелне стварности у оквиру медицинских третмана

    Реализација веб система за управљање и надгледање софтверских пројеката