Навигација

ас. мс Александар Милић, дипл. инж. ел. и рач.

Асистент
Катедра за енергетске претвараче и погоне

Зграда техничких факултета, канцеларија 26

011/3218-368
Стручни назив/спремамастер инжењер електротехнике и рачунарства
Ужа научна областЕнергетски претварачи и погони
Датум избора у звање 1. март 2018.

Предмети