Навигација

мс Милан Маринковић, дипл. инж. ел. и рач.

Старији програмер
Рачунски центар

Павиљон Рачунског Центра, канцеларија РЦ-5

Стручни назив/спремамастер инжењер електротехнике и рачунарства