Навигација

ас. мс Филип Хаџић, дипл. инж. ел. и рач.

Асистент
Катедра за рачунарску технику и информатику

Павиљон Рашовић, канцеларија П-26а

011/3218-389
Стручни назив/спремамастер инжењер електротехнике и рачунарства
Ужа научна областРачунарска техника и информатика
Датум избора у звање 1. фебруар 2018.

Предмети

Библиографија

Остали радови

    Имплементациони детаљи алгоритма шифровања CRYPTO1

    Конфигурабилне аритметичко логичке јединице реализоване коришћењем проточне обраде

    Using bitmask for reservation stations notification in systems with pipelined ALU