Навигација

мс Вања Виденов, дипл. инж. ел. и рач.

Програмер
Рачунски центар

Павиљон Рачунског Центра, канцеларија РЦ-1

011/3218-110
Стручни назив/спремамастер инжењер електротехнике и рачунарства