Навигација

ас. Данијела Бранковић

Асистент
Катедра за примењену математику

Зграда техничких факултета, канцеларија 25

011/3218-367
Стручни назив/спремамастер математичар
Ужа научна областПримењена математика
Датум избора у звање 16. новембар 2017.

Предмети