Навигација

мс Вук Јовановић, дипл. инж. ел. и рач.

Старији програмер
Рачунски центар

Павиљон Рачунског Центра, канцеларија РЦ-11

3218-320
Стручни назив/спремамастер инжењер електротехнике и рачунарства