Навигација

Александар Суботић, дипл. инж. ел. и рач.

Павиљон Рачунског Центра, канцеларија РЦ-11

011/3218-436
Стручни назив/спремадипломирани инжењер електротехнике и рачунарства