Навигација

Јелена Вилотић

Референт за студентска питања
Студентски одсек

Зграда техничких факултета, канцеларија 92б

011/3226-760
011/3218-418
Стручни назив/спремаструковни економиста из области маркетинга и трговине