Навигација

ас. мс Милан Игњатовић, дипл. инж. ел. и рач.

Асистент
Катедра за микроелектронику и техничку физику

Павиљон Рашовић, канцеларија П-1_1

011/3218-441
Стручни називмастер инжењер електротехнике и рачунарства
Ужа научна областФизичка елекроника
Датум избора у звање 1. јануар 2018.

Предмети

13Е061ЛФЛабораторијске вежбе из Физике
13Е061ПФ2Практикум из физике 2
13Е061Ф1Физика 1
13Е062МУЕМатеријали у електротехници
13Е063МУЕМатеријали у електротехници
13Е063ПОТПростирање оптичких таласа
13Е064ФЕАФизика и екологија атмосфере
13Е064ФЕГПФизичка електроника гасова и плазме
13Е064ФТФРФизички и технички принципи функционисања фузионих реактора
13М061ФПФизика плазме

Библиографија

Радови у часописима

  Influence of current reflections from the ground on corona sheath dynamics during the return stroke

  DOI10.1016/j.epsr.2016.10.035
  ЧасописELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH
  Година2017
  АуториMilica Tausanovic, Milan Ignjatović, Јован Цветић, Fridolin Heidler, Mališa Alimpijević и Dragan Pavlović
  Волумен143
  Страна од84
  Страна до98

  The influence of the breakdown electric field in the configuration of lightning corona sheath on charge distribution in the channel

  DOI10.1016/j.atmosres.2014.01.004.
  ЧасописATMOSPHERIC RESEARCH
  Година2014
  АуториМилан Игњатовић, Јован Цветић, Fridolin Heidler, Славољуб Марковић и Радивоје Ђурић
  Волумен149
  Страна од333
  Страна до345

  The Maxwellian nature of free-electrons' gas spectrum of noble gases at low pressure

  ЧасописVACUUM
  Година2014
  АуториMališa Alimpijević, Ковиљка Станковић, Милан Игњатовић и Јован Цветић
  Волумен110
  Страна од19
  Страна до23

Остали радови

  Numerical Simulation of DC Corona Discharge

  Modeling of the Influence of Corona on the Transmission Lines during Lightning Discharge

  Нумеричко решeње Волтерине интегралне једначине прве врсте за генералисани модел повратног удара са путујућим струјним извором

  Година2017
  АуториДраган Павловић, Градимир Миловановић, Јован Цветић, Никола Мијајловић и Милан Игњатовић

  Space charge distribution inside the corona sheath during a return stroke

  Electric Field Close to Lightning Channel in the Presence of Current Reflections from the Ground

  Nelinearno ponašanje koeficijenta refleksije struje pri povratnom udaru AP

  Година2016
  АуториМилица Таушановић, Јерослав Живанић, Милан Игњатовић и Јован Цветић

  Evolution of the corona envelope in the presence of transition charge along lightning channel core

  Transition line charge distribution along the lightning channel core during return stroke

  Lightning corona sheath evolution in the presence of the current ground reflections during the return stroke

  Određivanje funkcije rapodele energije gasa slobodnih elektrona na niskim pritiscima

  Година2015
  АуториМилан Игњатовић, Ковиљка Станковић, Јован Цветић, Mališa Alimpijević и Luka Perazić

  Lightning corona sheath dynamics based on a generalized space charge distribution

  DOI10.1109/ICLP.2014.6973149
  Година2014
  АуториЈован Цветић, Fridolin Heidler, Милан Игњатовић, Драган Павловић, Радивоје Ђурић, Милан Поњавић, Драгана Шумарац Павловић, Zoran Trifković и Никола Мијајловић
  Страна од29
  Страна до31

  Generalized traveling current source return stroke model with current reflections and attenuation along the channel

  DOI10.1109/ICLP.2014.6973150
  Година2014
  АуториМилан Игњатовић, Fridolin Heidler, Јован Цветић, Драган Павловић, Радивоје Ђурић, Драгана Шумарац Павловић, Милан Поњавић, Zoran Trifković и Никола Мијајловић
  Страна од32
  Страна до36

  Uticaj otpora uzemljenja objekta na struju atmosferskog pražnjenja u tački udara

  Calculation of Ligtning Channel Line Charge Density Using Very Close Electric Field Measurements

  The Influence of the Lightning Current Reflections From The Ground on Electric Field Near Channel Core, 27 th Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases

  Applicability of the Gauss’ law on Lightning Channel Corona Sheath Modeling

  Година2013
  АуториСлавољуб Марковић, Јован Цветић, Драган Павловић и Милан Игњатовић
  Страна од681
  Страна до684

  Dynamics of the Lightning Channel Using Generalised Traveling Current Source Return Stroke Model