Навигација

Стефан Александров, дипл. инж. ел. и рач.

Старији програмер
Рачунски центар

Павиљон Рачунског Центра, канцеларија РЦ-5

011/3218-436
011/3370-110
Стручни назив/спремадипломирани инжењер електротехнике и рачунарства