Навигација

Никола Лепојевић, дипл. инж. ел. и рач.

Зграда техничких факултета, канцеларија 27

011/3218-369
Стручни назив/спремадипломирани инжењер електротехнике и рачунарства