Навигација

Стефан Костић, дипл. инж. ел.

Програмер
Рачунски центар

Павиљон Рачунског Центра, канцеларија РЦ-5

011/3218-436
Стручни назив/спремадипломирани инжењер електротехнике