Навигација

Марија Шола Спасић

Менаџер за међународне и националне пројекте
Одсек за кадровске и опште послове

Зграда "Лола", канцеларија 903

011/3218-488
011/3370-146
Стручни назив/спремамастер инжењер менаџмента