Навигација

Иван Вујић, дипл. инж. ел. и рач.

Програмер
Рачунски центар

Павиљон Рачунског Центра, канцеларија РЦ-10

011/3218-438
011/3370-110
Стручни назив/спремадипломирани инжењер електротехнике и рачунарства