Навигација

мс Марија Обреновић, дипл. инж. ел. и рач.

Истраживач сарадник на пројекту
Центар за научноистраживачки рад

Павиљон Рашовић, канцеларија П-14

011/3218-405
Стручни назив/спремамастер инжењер електротехнике и рачунарства