Навигација

др Ива Батић, дипл. инж. ел.

Научни сарадник
Центар за научноистраживачки рад

Зграда техничких факултета, канцеларија 16

011/3218-360
Стручни назив/спремадипломирани инжењер електротехнике
Ужа научна областЕнергетски претварачи и погони
Датум избора у звање 28. март 2018.

Библиографија

Радови у часописима

  Просторна оријентација фотонапонских панела уз уважавање тржишних ефеката

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2018
  АуториИва Батић, Димитрије Котур и Жељко Ђуришић
  Број1-2
  Страна од584
  Страна до588

  Дизајн куће нулте енергије путем интеграције обновљивих извора

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2015
  АуториМарко Батић, Ива Батић и Жељко Ђуришић
  Страна од-
  Страна до-

  Соларни панели у функцији “офф – грид” напајања гасних објеката

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2015
  АуториСвјетлана Докић, Јован Микуловић и Ива Батић
  Број3-4
  Страна од15
  Страна до21

  Impact of daily variation of solar radiation on photovoltaic plants economy at the open market: A case study "Bavanište" (Serbia)

  DOI10.2298/TSCI141025009B
  ЧасописTHERMAL SCIENCE
  Година2015
  АуториИва Батић и Жељко Ђуришић
  Волумен19
  Број3
  Страна од837
  Страна до844

  Analysis of impact of building integrated photovoltaic systems on distribution network losses

  DOIDOI: 10.1063/1.4927063
  ЧасописJOURNAL OF RENEWABLE AND SUSTAINABLE ENERGY
  Година2015
  АуториИва Батић, Жељко Ђуришић и Милета Жарковић
  Волумен7
  Страна од1
  Страна до13

  Развој правног оквира за веће коришћење обновљивих извора енергије у Србији од 2013. до 2020. године

  ЧасописKLIMATIZACIJA, GREJANJE, HLAĐENJE
  Година2013
  АуториИва Батић и Милан Петровић
  Волумен42
  Број2
  Страна од47
  Страна до50

  Утицај дневне и сезонске варијације соларног зрачења на економичност фотонапонских електрана

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2013
  АуториИва Батић и Жељко Ђуришић
  Волумен1
  Број3-4
  Страна од253
  Страна до257

  Дистрибуирана производња електричне енергије са примером ветроагрегата

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2013
  АуториИва Батић и Милета Жарковић
  Волумен1
  Број3-4
  Страна од259
  Страна до264

  Перспективе и дилеме за производњу и коришћење биогорива у Србији

  DOITERMOTEHNIKA, 2013, XXXIX , 1, 1‡10
  ЧасописTERMOTEHNIKA
  Година2013
  АуториИва Батић и Mилан Петровић
  Страна од1
  Страна до10

  Модел за одређивање оптималних нагибних углова фотонапонских панела

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2012
  АуториИва Батић, Јован Микуловић и Жељко Ђуришић
  Број3-4
  Страна од32
  Страна до35

  Impact of wind speed variations on wind farm economy in the open market conditions

  ЧасописRENEWABLE ENERGY
  Година2012
  АуториЖељко Ђуришић, Јован Микуловић и Ива Батић
  Волумен46
  Страна од289
  Страна до296

  Оптимална висина стубова ветротрубина за јужно-банатски регион

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2010
  АуториИва Батић, Жељко Ђуришић и Никола Рајаковић
  Број3
  Страна од50
  Страна до57

  Optimalna visina stubova vetrotrubina za južno-banatski region

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2010
  АуториИва Батић, Жељко Ђуришић и Никола Рајаковић
  Волумен13
  Број3
  Страна од1
  Страна до1

  Мобилни хибридни ветар-соларни систем за аутономно напајање изолованих потрошача

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2009
  АуториНикола Рајаковић, Ива Батић и Душан Николић
  Број3-4
  Страна од207
  Страна до210

  Техно-економски и еколошки мотиви производње биодизела у Србији

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2008
  АуториИва Батић и Жељко Ђуришић
  Број1-2
  Страна од140
  Страна до143

Остали радови

  Моделовање утицаја временског профила соларног зрачења на ефекте рада фотонапонских система у електроенергетском систему

  Година2016
  АуториИва Батић

  Impact of Diurnal Variation of Solar Radiation on Photovoltaic Power Plants Economy in the Open Market Conditions

  Година2014
  АуториИва Батић и Жељко Ђуришић

  Условљеност развоја дистрибуиране производње енергије у Србији ценом електричне енергије

  Утицај дисперзованих фотонапонских система на губитке у дистрибутивној мрежи

  Процес намешавања биодизела са минералним дизелом и могућности његовог складиштења

  Година2013
  АуториИва Батић
  Страна одA 356
  Страна доA 361

  Assessment of wind power resource in Belgrade region

  Реализација студије мобилни ветaр-соларни хибридни систем нa територији града Београда

  Година2011
  АуториИва Батић, Милан Петровић и Ненад Милорадовић
  Страна од300
  Страна до305

  Анализа утицаја временске промене брзине ветра на економичност ветроелектрана

  Година2011
  АуториЖељко Ђуришић, Јован Микуловић и Ива Батић
  Страна од123
  Страна до127

  Model for wind speed data extrapolation for wind resource assessment using WAsP

  Година2010
  АуториЖељко Ђуришић, Јован Микуловић и Ива Батић
  Страна од307
  Страна до311

  Примена хибридног ветар-солар система за континуалну иригацију кап-по-кап

  Мобилни хибридни ветар – солар систем

  Feasibility analysis of perspective wind farm in the Southern Banat region

  Година2008
  АуториЖељко Ђуришић, Никола Рајаковић и Ива Батић
  Страна од230
  Страна до234