Навигација

Лидија Чоловић, дипломирани економиста

Сарадник за јавне набавке
Одсек за кадровске и опште послове

Зграда "Лола", канцеларија 903

011/3218-478
011/3370-146
Стручни назив/спремадипломирани економиста