Навигација

доц. др Драган Михић

Доцент
Катедра за енергетске претвараче и погоне

Зграда техничких факултета, канцеларија 41

011/3218-369
011/3218-374
Стручни назив/спремадоктор наука - електротехника и рачунарство
Ужа научна областЕнергетски претварачи и погони
Датум избора у звање 1. март 2018.

Предмети

Библиографија

Радови у часописима

  A New Nonlinear Analytical Model of the SRM With Included Multiphase Coupling

  DOI10.1109/TEC.2017.2707587
  ЧасописIEEE TRANSACTIONS ON ENERGY CONVERSION
  Година2017
  АуториДраган Михић, Младен Терзић и Слободан Вукосавић
  Волумен32
  Број4
  Страна од1322
  Страна до1334

  Impact of Rotor Material on the Optimal Geometry of High-Speed Drag-Cup Induction Motor

  DOI10.1109/TEC.2015.2507783
  ЧасописIEEE TRANSACTIONS ON ENERGY CONVERSION
  Година2016
  АуториМладен Терзић, Драган Михић и Слободан Вукосавић
  Волумен3
  Број2
  Страна од455
  Страна до465

  Uticaj efekata međusobne interakcije faza na dinamičke karakteristike pogona sa 8/6 prekidačkim reluktantnim motorom

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2016
  АуториДраган Михић, Младен Терзић, Слободан Вукосавић и Жељко Деспотовић
  Волумен3-4
  Страна од207
  Страна до214

  Termička karakterizacija VNVF energetskog pretvarača 100kV/1A za napajanje elektrostatičkih izdvajača

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2015
  АуториЖељко Деспотовић, Слободан Вукосавић и Драган Михић
  Волумен3-4
  Страна од289
  Страна до296

  Design of High-Speed, Low-Inertia Induction Machines With Drag-Cup Rotor

  DOI10.1109/TEC.2013.2289352
  ЧасописIEEE TRANSACTIONS ON ENERGY CONVERSION
  Година2014
  АуториМладен Терзић, Драган Михић и Слободан Вукосавић
  Волумен29
  Број1
  Страна од169
  Страна до177

  Stator Design and Air Gap Optimization of High Speed Drag-Cup Induction Motor using FEM

  DOI10.4316/AECE.2013.03015
  ЧасописADVANCES IN ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING
  Година2013
  АуториМладен Терзић, Драган Михић и Слободан Вукосавић
  Волумен13
  Број3
  Страна од93
  Страна до100

  Procena temperature rotora velikih asinhronih motora na osnovu merenja statorskih struja i napona

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2011
  АуториДраган Михић
  Страна од65
  Страна до68

  Optimizacija rada sinhronih generatora u nekonvencionalnim izvorima

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2011
  АуториДраган Михић, Никола Попов, Младен Терзић и Слободан Вукосавић
  Страна од69
  Страна до72

Остали радови

  Прекидачки релуктантни мотори са биполарним струјама

  Година2017
  АуториДраган Михић

  Applicability of Drag-Cup Induction Machine in High-Speed Applications

  DOI10.1109/ICELMACH.2016.7732703
  Година2016
  АуториМладен Терзић, Драган Михић и Слободан Вукосавић
  Страна од1373
  Страна до1379

  Коmparativna analiza performansi unipolarno i bipolarno napajanog 8/6 prekidačkog reluktantnog motora

  Novi analitički model koji uzima u obzir efekte međusobne interakcije faza 8/6 prekidačkog reluktantnog motora

  Година2016
  АуториДраган Михић, Младен Терзић, Слободан Вукосавић и Жељко Деспотовић
  Страна од161
  Страна до166

  Uticaj efekata međusobne interakcije faza na dinamičke karakteristike pogona sa 8/6 prekidačkim reluktantnim motorom

  Uticaj materijala rotora na karakteristike visokobrzinksog asinhronog motora male inercije

  Metodologija i način elektro-termičkog testiranja visokonaponskih visokofrekventnih jedinica za napajanje elektrostatičkih filtara

  Projektovanje visokobrzinskog asinhronog motora sa malom inercijom

  Година2013
  АуториМладен Терзић, Драган Михић и Слободан Вукосавић
  Страна одEE2.2.-1
  Страна доEE2.2.-6

  Analiza efekata nelinearnog opterećenja na gubitke u distributivnim transformatorima korišćenjem metode konačnih elemenata

  Година2013
  АуториМладен Терзић и Драган Михић

  Одређивање зависности губитака у гвожђу СМСМ од брзине у празном ходу коришћењем методе коначних елемената

  Programski Paket za In-Circuit Upis Koda U Unutršnju Fleš Memoriju Digitalnih Signal Kontrolera 28XXX Bez Upotrebe Dodatog Namenskog Hardvera

  Година2011
  АуториIvan Subotić, Драган Михић и Слободан Вукосавић
  Страна од562
  Страна до566

  Određivanje optimalnog broja navojaka sinhronog vučnog motora

  Merenje impedanse asinhrone mašine na učestanosti komutacija i indirektno određivanje temperatura

  Procena temperature rotora asinhronog motora na osnovu analize spektra statorskih struja i napona

  Оптимизација синхроних машина са сталним магнетима на ротору за примене у возилима