Навигација

мс Ален Пајић, дипл. инж. ел. и рач.

Старији програмер
Рачунски центар

Павиљон Рачунског Центра, канцеларија РЦ-10

011/3218-438
Стручни назив/спремамастер инжењер електротехнике и рачунарства