Навигација

доц. др Дарко Шошић

Доцент
Катедра за електроенергетске системе

Зграда техничких факултета, канцеларија 73

011/3218-360
Стручни назив/спремадоктор наука - електротехника и рачунарство
Ужа научна областЕлектроенергетски системи
Датум избора у звање 15. фебруар 2016.

Предмети

Библиографија

Радови у часописима

  Adaptivno podešavanje prekostrujnih releja u distributivnoj mreži

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2018
  АуториЈелисавета Крстивојевић, Дарко Шошић и Александар Савић
  Број1-2

  Adaptivno podešavanje prekostrujnih releja u distributivnoj mreži

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2018
  АуториЈелисавета Крстивојевић, Дарко Шошић и Александар Савић
  Број1-2

  Multi-objective optimal reconfiguration of distribution network

  DOI10.2478/jee-2018-0016
  ЧасописJOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING-ELEKTROTECHNICKY CASOPIS
  Година2018
  АуториДарко Шошић и Предраг Стефанов
  Волумен69
  Број2

  Određivanje parametara pouzdanosti u distributivnim mrežama u prisustvu distribuirane proizvodnje

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2018
  АуториДарко Шошић, Предраг Стефанов и Предраг Мршић
  Волумен20
  Број1-2

  Optimizacija prekidačkih operacija u rekonfiguraciji distributivnih mreža primenom PSO postupka

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2017
  АуториПредраг Стефанов, Nebojša Jeličić и Дарко Шошић
  Број3-4

  Uticaj distribuiranih generatora u različitim modovima rada na stanje u distributivnoj mreži

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2017
  АуториДарко Шошић, Dejan Ivić и Предраг Стефанов
  Број3-4

  Kordinacija prekostrujnih releja u distributivnoj mreži sa distribuiranim izvorima

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2017
  АуториЈелисавета Крстивојевић, Дарко Шошић и Александар Савић
  Волумен1-2

  Harmonijski proračun tokova snaga u distributivnoj mreži uz prisustvo distribuirane proizvodnje

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2016
  АуториДарко Шошић, Милета Жарковић и Горан Добрић
  Број1-2

  Ekonomski dispečing metodom Lagrange-Hopfiled neuralne mreže sa uvažavanjem gubitaka u mreži

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2016
  АуториВладимир Бечејац и Дарко Шошић
  Волумен18
  Број3-4

  Odrređivanje karakterističnih dijagrama potrošnje primenom metode minimuma sume kvadrata odstupanja

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2016
  АуториТомислав Рајић, Јован Микуловић, Милета Жарковић и Дарко Шошић
  Број1-2

  Тумачење пропусности електричне преносне мреже за трговачке трансакције

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2015
  АуториИван Шкокљев, Дарко Шошић и Младен Апостоловић
  Волумен17
  Број3-4

  Fuzzy-based Monte Carlo simulation for harmonic load flow in distribution networks

  DOI10.1049/iet-gtd.2014.0138
  ЧасописIET GENERATION, TRANSMISSION AND DISTRIBUTION
  Година2015
  АуториДарко Шошић, Милета Жарковић и Горан Добрић
  Волумен9
  Број3

  Primena konvencionalnog genetskog algoritma za određivanje optimalne raspodele tokova snaga u elektroenergetskom sistemu

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2015
  АуториЈелена Стојковић, Дарко Шошић и Никола Рајаковић
  Волумен16
  Број1-2

  Fuzzy based prediction of wind distributed generation impact on distribution network: Case study—Banat region, Serbia

  DOIhttp://dx.doi.org/10.1063/1.4862988
  ЧасописJOURNAL OF RENEWABLE AND SUSTAINABLE ENERGY
  Година2014
  АуториМилета Жарковић, Дарко Шошић и Горан Добрић
  Волумен6
  Број1

  A software tool for available transfer capability teaching purposes

  DOI10.7227/IJEEE.50.1.8
  ЧасописINTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING EDUCATION
  Година2013
  АуториДарко Шошић и Иван Шкокљев
  Волумен50
  Број1

  Evolutionary algorithm for calculating available transfer capability

  DOI10.2478/jee-2013-0042
  ЧасописJOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING-ELEKTROTECHNICKY CASOPIS
  Година2013
  АуториДарко Шошић и Иван Шкокљев
  Волумен64
  Број5

  Available Transmission Capacity Assessment

  DOI10.2298/SJEE1202201S
  ЧасописSERBIAN JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING
  Година2012
  АуториИван Шкокљев и Дарко Шошић
  Волумен9
  Број2

Књиге и библиографије

  Metode optimizacije primena u elektroenergetici

  ИздавачAkademska misao
  ISBN978-86-7466-753-8
  Година2018
  АуториАлександар Савић, Дарко Шошић, Горан Добрић и Милета Жарковић
  Тип књигеуџбеник
  Број страна380

Остали радови

  Optimalna rekonfiguracija distributivne mreže,

  Adaptive Coordination of Overcurrent Relays Considering Different Network Topologies

  Adaptive Coordination of Overcurrent Relays Considering Different Network Topologies

  Odabir optimalne lokacije i veličine vetrogeneratora u distributivnoj mreži uz uvažavanje neizvesnosti

  Година2018
  АуториЂорђе Лазовић, Андреј Тасић, Предраг Стефанов и Дарко Шошић

  Primjena DC portova pri zatvaranju petlji u distributivnim mrežama

  Година2017
  АуториDejan Ivić, Дарко Шошић и Предраг Стефанов

  Подешавање и координација прекострујних релеја у дистрибутивној мрежи

  Višektiretijumska optimalna rekonfiguracija distributivne mreže primenom algoritma sivih vukova

  Uporedna analiza heurističkih metoda rekonfiguracije distributivnih mreža

  Coordination of Directional Overcurrent Relays by Using Heuristic Optimization Method

  Rekonfiguracija distributivne mreže primenom metode jednostrukog zatvaranja petlji

  Година2016
  АуториДарко Шошић и Владимир Бечејац

  ANN for Solving the Harmonic Load Flow in Electric Power Systems with DG

  Reconfiguration of the Three Phase Unbalanced Distribution Network

  Estimation of Deep - Bar Induction Motor Rotor Parameters Using Heuristic Methods of Optimization

  Weakly Meshed Distribution Networks with Distributed Generation - Power Flow Analysis Using Improved Impedance Matrix Based Algorithm

  Година2016
  АуториDejan Ivić, Draženko Macanović, Дарко Шошић и Предраг Стефанов

  Pomeranje potrošnje po vremenskoj osi u domaćinstvu - analiza uticaja na kupce i sistem

  Примена алгоритма Сивих Вукова на проблеме у електроенергетици

  Година2015
  АуториДарко Шошић и Иван Шкокљев

  Metode određivanja raspoloživog prenosnog kapaciteta u visokonaponskim prenosnim mrežama elektroenergetskog sistema

  Година2015
  АуториДарко Шошић

  Optimal load management in households equipped with PV systems using genetic algorithm

  Година2015
  АуториЈелена Стојковић, Dejan Milošević и Дарко Шошић

  Calculation of Available Transfer Capability Using Black Hole Algorithm

  Година2015
  АуториДарко Шошић и Иван Шкокљев

  Одређивање вредности расположивог преносног капацитета трансакција употребом нових метода оптимизације

  Година2015
  АуториДарко Шошић и Иван Шкокљев

  Features of Power Transfer Distribution Coefficients in power System Networks

  Година2014
  АуториДарко Шошић, Иван Шкокљев и Немања Покимица

  Određivanje optimalne raspodele tokova snaga pomoću modifikovanog genetskog algoritma

  Doprinos rešavanju problema zauzeća kapaciteta za prenos

  Година2013
  АуториДарко Шошић и Иван Шкокљев

  Optimal Location and Sizing of Photovoltaic Plant

  Година2013
  АуториДарко Шошић и Иван Шкокљев

  Energy loss in distribution network related to placement of solar photovoltaic systems

  Estimacija amplitude i frekvencije kombinovanjem Furijeove i metode najmanjih kvadrata

  Година2013
  АуториДарко Шошић и Миленко Ђурић

  Dekonstrukcija 'ATC' u okruženju savremenih računarskih alata

  Година2012
  АуториИван Шкокљев и Дарко Шошић