Навигација

доц. др Дарко Шошић

Доцент
Катедра за електроенергетске системе

Зграда техничких факултета, канцеларија 73

011/3218-360
Стручни назив/спремадоктор наука - електротехника и рачунарство
Ужа научна областЕлектроенергетски системи
Датум избора у звање 15. фебруар 2016.

Предмети

Библиографија

Радови у часописима

  Multi-objective optimal reconfiguration of distribution network

  DOI10.2478/jee-2018-0016
  ЧасописJOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING-ELEKTROTECHNICKY CASOPIS
  Година2018
  АуториДарко Шошић и Предраг Стефанов
  Волумен69
  Број2
  Страна од128
  Страна до137

  Uticaj distribuiranih generatora u različitim modovima rada na stanje u distributivnoj mreži

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2017
  АуториДарко Шошић, Dejan Ivić и Предраг Стефанов
  Број3-4
  Страна од377
  Страна до384

  Kordinacija prekostrujnih releja u distributivnoj mreži sa distribuiranim izvorima

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2017
  АуториЈелисавета Крстивојевић, Дарко Шошић и Александар Савић
  Волумен1-2
  Страна од392
  Страна до399

  Optimizacija prekidačkih operacija u rekonfiguraciji distributivnih mreža primenom PSO postupka

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2017
  АуториПредраг Стефанов, Nebojša Jeličić и Дарко Шошић
  Број3-4
  Страна од408
  Страна до416

  Harmonijski proračun tokova snaga u distributivnoj mreži uz prisustvo distribuirane proizvodnje

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2016
  АуториДарко Шошић, Милета Жарковић и Горан Добрић
  Број1-2
  Страна од200
  Страна до206

  Ekonomski dispečing metodom Lagrange-Hopfiled neuralne mreže sa uvažavanjem gubitaka u mreži

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2016
  АуториВладимир Бечејац и Дарко Шошић
  Волумен18
  Број3-4
  Страна од295
  Страна до299

  Odrređivanje karakterističnih dijagrama potrošnje primenom metode minimuma sume kvadrata odstupanja

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2016
  АуториТомислав Рајић, Јован Микуловић, Милета Жарковић и Дарко Шошић
  Број1-2
  Страна од268
  Страна до274

  Fuzzy-based Monte Carlo simulation for harmonic load flow in distribution networks

  DOI10.1049/iet-gtd.2014.0138
  ЧасописIET GENERATION, TRANSMISSION AND DISTRIBUTION
  Година2015
  АуториДарко Шошић, Милета Жарковић и Горан Добрић
  Волумен9
  Број3
  Страна од267
  Страна до275

  Primena konvencionalnog genetskog algoritma za određivanje optimalne raspodele tokova snaga u elektroenergetskom sistemu

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2015
  АуториЈелена Стојковић, Дарко Шошић и Никола Рајаковић
  Волумен16
  Број1-2
  Страна од62
  Страна до66

  Тумачење пропусности електричне преносне мреже за трговачке трансакције

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2015
  АуториИван Шкокљев, Дарко Шошић и Младен Апостоловић
  Волумен17
  Број3-4
  Страна од33
  Страна до38

  Fuzzy based prediction of wind distributed generation impact on distribution network: Case study—Banat region, Serbia

  DOIhttp://dx.doi.org/10.1063/1.4862988
  ЧасописJOURNAL OF RENEWABLE AND SUSTAINABLE ENERGY
  Година2014
  АуториМилета Жарковић, Дарко Шошић и Горан Добрић
  Волумен6
  Број1
  Страна од013120
  Страна до013120

  Evolutionary algorithm for calculating available transfer capability

  DOI10.2478/jee-2013-0042
  ЧасописJOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING-ELEKTROTECHNICKY CASOPIS
  Година2013
  АуториДарко Шошић и Иван Шкокљев
  Волумен64
  Број5
  Страна од291
  Страна до297

  A software tool for available transfer capability teaching purposes

  DOI10.7227/IJEEE.50.1.8
  ЧасописINTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING EDUCATION
  Година2013
  АуториДарко Шошић и Иван Шкокљев
  Волумен50
  Број1
  Страна од96
  Страна до109

  Available Transmission Capacity Assessment

  DOI10.2298/SJEE1202201S
  ЧасописSERBIAN JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING
  Година2012
  АуториИван Шкокљев и Дарко Шошић
  Волумен9
  Број2
  Страна од201
  Страна до215

Остали радови

  Primjena DC portova pri zatvaranju petlji u distributivnim mrežama

  Година2017
  АуториDejan Ivić, Дарко Шошић и Предраг Стефанов

  Подешавање и координација прекострујних релеја у дистрибутивној мрежи

  Година2017
  АуториЈелисавета Крстивојевић, Дарко Шошић и Александар Савић
  Страна од716
  Страна до721

  Višektiretijumska optimalna rekonfiguracija distributivne mreže primenom algoritma sivih vukova

  Weakly Meshed Distribution Networks with Distributed Generation - Power Flow Analysis Using Improved Impedance Matrix Based Algorithm

  Година2016
  АуториDejan Ivić, Draženko Macanović, Дарко Шошић и Предраг Стефанов

  Estimation of Deep - Bar Induction Motor Rotor Parameters Using Heuristic Methods of Optimization

  Reconfiguration of the Three Phase Unbalanced Distribution Network

  ANN for Solving the Harmonic Load Flow in Electric Power Systems with DG

  Uporedna analiza heurističkih metoda rekonfiguracije distributivnih mreža

  Година2016
  АуториДарко Шошић и Предраг Стефанов
  Страна одSTK5-05

  Coordination of Directional Overcurrent Relays by Using Heuristic Optimization Method

  Година2016
  АуториЈелисавета Крстивојевић, Дарко Шошић и Александар Савић
  Страна од1
  Страна до8

  Rekonfiguracija distributivne mreže primenom metode jednostrukog zatvaranja petlji

  Година2016
  АуториДарко Шошић и Владимир Бечејац
  Страна од51
  Страна до56

  Metode određivanja raspoloživog prenosnog kapaciteta u visokonaponskim prenosnim mrežama elektroenergetskog sistema

  Година2015
  АуториДарко Шошић

  Optimal load management in households equipped with PV systems using genetic algorithm

  Година2015
  АуториЈелена Стојковић, Dejan Milošević и Дарко Шошић

  Calculation of Available Transfer Capability Using Black Hole Algorithm

  Година2015
  АуториДарко Шошић и Иван Шкокљев

  Одређивање вредности расположивог преносног капацитета трансакција употребом нових метода оптимизације

  Година2015
  АуториДарко Шошић и Иван Шкокљев
  Страна одC5 12

  Pomeranje potrošnje po vremenskoj osi u domaćinstvu - analiza uticaja na kupce i sistem

  Година2015
  АуториЈелена Стојковић и Дарко Шошић
  Страна од166
  Страна до171

  Примена алгоритма Сивих Вукова на проблеме у електроенергетици

  Година2015
  АуториДарко Шошић и Иван Шкокљев
  Страна од160
  Страна до165

  Features of Power Transfer Distribution Coefficients in power System Networks

  Година2014
  АуториДарко Шошић, Иван Шкокљев и Немања Покимица
  Страна од86
  Страна до90

  Određivanje optimalne raspodele tokova snaga pomoću modifikovanog genetskog algoritma

  Година2014
  АуториДарко Шошић и Јелена Стојковић
  Страна од57
  Страна до63

  Energy loss in distribution network related to placement of solar photovoltaic systems

  Optimal Location and Sizing of Photovoltaic Plant

  Година2013
  АуториДарко Шошић и Иван Шкокљев
  Страна од121
  Страна до126

  Doprinos rešavanju problema zauzeća kapaciteta za prenos

  Година2013
  АуториДарко Шошић и Иван Шкокљев

  Estimacija amplitude i frekvencije kombinovanjem Furijeove i metode najmanjih kvadrata

  Година2013
  АуториДарко Шошић и Миленко Ђурић
  Страна од86
  Страна до90

  Dekonstrukcija 'ATC' u okruženju savremenih računarskih alata

  Година2012
  АуториИван Шкокљев и Дарко Шошић
  Страна од93
  Страна до101