Навигација

доц. др Младен Терзић

Доцент
Катедра за енергетске претвараче и погоне

Зграда техничких факултета, канцеларија 26

011/3218-368
Стручни назив/спремадоктор наука - електротехника и рачунарство
Ужа научна областЕнергетски претварачи и погони
Датум избора у звање 15. фебруар 2016.

Предмети

Библиографија

Радови у часописима

  Magnetizing Inductance Determination in a Six-phase Induction Machine

  DOI10.1109/TEC.2018.2881763
  ЧасописIEEE TRANSACTIONS ON ENERGY CONVERSION
  Година2018
  АуториБогдан Брковић, Лепосава Ристић, Младен Терзић, Ана Станковић и Зоран Лазаревић
  Страна од1
  Страна до12

  A New Nonlinear Analytical Model of the SRM With Included Multiphase Coupling

  DOI10.1109/TEC.2017.2707587
  ЧасописIEEE TRANSACTIONS ON ENERGY CONVERSION
  Година2017
  АуториДраган Михић, Младен Терзић и Слободан Вукосавић
  Волумен32
  Број4
  Страна од1322
  Страна до1334

  Uticaj efekata međusobne interakcije faza na dinamičke karakteristike pogona sa 8/6 prekidačkim reluktantnim motorom

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2016
  АуториДраган Михић, Младен Терзић, Слободан Вукосавић и Жељко Деспотовић
  Волумен3-4
  Страна од207
  Страна до214

  Impact of Rotor Material on the Optimal Geometry of High-Speed Drag-Cup Induction Motor

  DOI10.1109/TEC.2015.2507783
  ЧасописIEEE TRANSACTIONS ON ENERGY CONVERSION
  Година2016
  АуториМладен Терзић, Драган Михић и Слободан Вукосавић
  Волумен3
  Број2
  Страна од455
  Страна до465

  Design of High-Speed, Low-Inertia Induction Machines With Drag-Cup Rotor

  DOI10.1109/TEC.2013.2289352
  ЧасописIEEE TRANSACTIONS ON ENERGY CONVERSION
  Година2014
  АуториМладен Терзић, Драган Михић и Слободан Вукосавић
  Волумен29
  Број1
  Страна од169
  Страна до177

  Stator Design and Air Gap Optimization of High Speed Drag-Cup Induction Motor using FEM

  DOI10.4316/AECE.2013.03015
  ЧасописADVANCES IN ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING
  Година2013
  АуториМладен Терзић, Драган Михић и Слободан Вукосавић
  Волумен13
  Број3
  Страна од93
  Страна до100

  Optimizacija rada sinhronih generatora u nekonvencionalnim izvorima

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2011
  АуториДраган Михић, Никола Попов, Младен Терзић и Слободан Вукосавић
  Страна од69
  Страна до72

  Компатибилност процене остарелости изолације енергетских трансформатора преко савремених дијагностичких техника и прорачуна на бази температурних мерења и историјата терећења

  ЧасописELEKTROPRIVREDA
  Година2009
  АуториРадован Радосављевић, Зоран Радаковић, Младен Терзић, Јелена Лукић и Александар Бојковић
  Број3
  Страна од14
  Страна до28

Остали радови

  Analysis of Mutual Flux Linkage in Switched Reluctance Machines

  DOI10.1109/ICELMACH.2018.8506996
  Година2018
  АуториМладен Терзић, Berker Bilgin и Ali Emadi

  Comparison of Experimental Methods for Electromagnetic Characterization of Switched Reluctance Motors

  DOI10.1109/ICELMACH.2018.8506934
  Година2018
  АуториМладен Терзић, Haoding Li, Berker Bilgin и Ali Emadi

  Switched Reluctance Motor Design for a Forklift Traction Application

  DOI10.1109/ICELMACH.2018.8507083
  Година2018
  АуториМладен Терзић, Berker Bilgin и Ali Emadi

  Comparison between six-phase and three-phase high-speed drag-cup induction motor in terms of cup losses

  Uticaj efekata međusobne interakcije faza na dinamičke karakteristike pogona sa 8/6 prekidačkim reluktantnim motorom

  Estimation of Deep - Bar Induction Motor Rotor Parameters Using Heuristic Methods of Optimization

  Applicability of Drag-Cup Induction Machine in High-Speed Applications

  DOI10.1109/ICELMACH.2016.7732703
  Година2016
  АуториМладен Терзић, Драган Михић и Слободан Вукосавић
  Страна од1373
  Страна до1379

  Коmparativna analiza performansi unipolarno i bipolarno napajanog 8/6 prekidačkog reluktantnog motora

  Novi analitički model koji uzima u obzir efekte međusobne interakcije faza 8/6 prekidačkog reluktantnog motora

  Година2016
  АуториДраган Михић, Младен Терзић, Слободан Вукосавић и Жељко Деспотовић
  Страна од161
  Страна до166

  Uticaj materijala rotora na karakteristike visokobrzinksog asinhronog motora male inercije

  Algoritmi za prepoznavanje struje uključenja neopterećenog energetskog transformatora

  Година2014
  АуториЈелисавета Крстивојевић, Миленко Ђурић и Младен Терзић
  Страна од208
  Страна до213

  Analiza efekata nelinearnog opterećenja na gubitke u distributivnim transformatorima korišćenjem metode konačnih elemenata

  Година2013
  АуториМладен Терзић и Драган Михић

  АНАЛИЗА ЕФЕКАТА НЕЛИНЕАРНОГ ОПТЕРЕЋЕЊА НА ГУБИТКЕ У ДИСТРИБУТИВНИМ ТРАНСФОРМАТОРИМА КОРИШЋЕЊЕМ МЕТОДЕ КОНАЧНИХ ЕЛЕМЕНАТА

  Година2013
  АуториМладен Терзић

  Contemporary Approach to Power of Electrostatic Precipitators

  Година2013
  АуториŽeljko Despotović, Младен Терзић и Слободан Вукосавић

  Projektovanje visokobrzinskog asinhronog motora sa malom inercijom

  Година2013
  АуториМладен Терзић, Драган Михић и Слободан Вукосавић
  Страна одEE2.2.-1
  Страна доEE2.2.-6

  Multi Resonant Topology of ESP Power: Simulations and Experimental Results

  Одређивање зависности губитака у гвожђу СМСМ од брзине у празном ходу коришћењем методе коначних елемената

  А Comparison of Energy Efficiency of SCR Phase Control and Switch Mode Regulated Vibratory Conveying Drives

  Година2012
  АуториŽeljko Despotović, Aleksandar Ribić и Младен Терзић

  Алгоритам за естимацију фреквенције применом Фуријеове методе и Њутновог итеративног поступка

  Оптимизација синхроних машина са сталним магнетима на ротору за примене у возилима

Књиге и библиографије

  Високобрзинске асинхроне машине мале инерције у електричним и хибридним возилима

  ИздавачЗАДУЖБИНА АНДРЕЈЕВИЋ
  ISBN978-86-525-0348-3
  Година2018
  АуториМладен Терзић
  Тип књигемонографија
  Број страна104