Навигација

Дејан Марковић, дипл. инж. ел.

Старији програмер
Рачунски центар

Павиљон Рачунског Центра, канцеларија РЦ-10

3218438
Стручни назив/спремадипломирани инжењер електротехнике

Библиографија

Остали радови

    Софтверски аспекти процедуре самовредновања Електротехничког факултета у Београду