Навигација

Зоран Тодоровић, дипл. инж. ел.

Старији програмер
Рачунски центар

Павиљон Рачунског Центра, канцеларија РЦ-11

011/3218-436
Стручни назив/спремадипломирани инжењер електротехнике